OFERTA - TERAPIA 

DIAGNOZA

150 zl

Specjalistyczna diagnoza neurologopedyczna. Podczas spotkania przeprowadzane jest badanie mowy i wywiad oraz omówienie planu terapii.

PAKIET 5 WIZYT

500 zł

5 indywidualnych spotkań neurologopedycznych - terapii jąkania

Indywidualnie ułożony program terapeutyczny.

TURNUS TERAPII JĄKANIA - PROGRAM PODSTAWOWY

CZAS TRWANIA

9 DNI

Program kompleksowej terapii jąkania. Podczas turnusu nauczysz się:

  • techniki opanowania bloków i jąkania,

  • techniki oddechowej,

  • płynnej mowy terapeutycznej,

  • radzenia sobie podczas rozmowy w grupie,

  • radzenia sobie podczas rozmów w terenie

Please reload

Turnusy Terapii Jąkania