Terapia jąkania u dzieci

"Program płynnej mowy u malucha"

Program płynnej mowy u malucha - to autorski program skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, które mówią niepłynnie. Jąkanie u dzieci w wieku przedszkolnym jest bardzo wrażliwym i delikatnym tematem. 

Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jąkającymi się pozwoliło na wypracowanie optymalnego programu profilaktyki oraz terapii. 

1 KROK  - szczegółowy  wywiad z rodzicem. Spotkanie odbywa się bez udziału dziecka. Jest to rozmowa przede wszystkim o rozwoju, rozwoju mowy dziecka, jego trudnościach oraz mocnych stronach. 

2 KROK - diagnoza mowy dziecka. Badanie mowy dziecka dostosowane jest do jego wieku. Jest to specjalistyczna diagnoza niepłynności mowy oparta o profesjonalny test do badania jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym. 

3 KROK - program terapeutyczny. Ustalana jest strategia postępowania terapeutycznego. Rodzice otrzymują wskazówki oraz ćwiczenia  do pracy w domu. W zależności od wieku dziecka oraz nasilenia jąkania zalecane są dalsze wizyty terapeutyczne lub kontrolne.